Tập đoàn Inoac phát triển các vật liệu Polyurethane, cao su, nhựa và vật liệu tổng hợp,…Các bạn đã đảm bảo chất lượng dịch và tốc độ dịch tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Elita.