Tôi thường làm việc với khách hàng Trung Quốc và thỉnh thoảng với Nhật Bản nên
hay cần tới phiên dịch viên, cảm ơn Elita đã hợp tác cung cấp cho tôi các
phiên dịch viên tốt nhất.