Tôi thường làm việc với khách hàng Trung Quốc và thỉnh thoảng với Nhật Bản nên
hay cần tới phiên dịch viên, cảm ơn Elita đã hợp tác cung cấp cho tôi các
phiên dịch viên tốt nhất.

Anh Thông
Công ty trắc địa Minh Phương

Chúng tôi thiết kế company profile, brochure, brand identity song ngữ nên có nhu cầu dịch thuật thường xuyên. Elita đã đáp ứng được tiêu chí: Dịch Nhanh – Dịch chuẩn chuyên ngành của chúng tôi.

Chị Yến Ngọc
Công ty Sao Kim TPHCM

Tập đoàn Inoac phát triển các vật liệu Polyurethane, cao su, nhựa và vật liệu tổng hợp,…Các bạn đã đảm bảo chất lượng dịch và tốc độ dịch tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Elita.

Chị Quỳnh
Tập đoàn Inoac